WinChest - testování rychlosti programu

ChestUCI - jako uživatelské rozhraní je možno použít Arena GUI. Toto rozhraní bude více vyhovovat praktickým hráčům (nebo těm, kterým "sedí" ChessBase), pro problemisty je trochu nezvyklé a "prokousat" se tím je ze začátku poměrně obtížné. Arena se nemusí instalovat, jde rovnou spustit. Do stejného adresáře potom rozbalíme ChestUCI a tento motor nainstalujeme v menu "Motoren" tak, aby byl aktivní. Potom se zpřístupní menu "Engine 1 / ChestUCI" a zde v menu "Konfigurieren" je možno zadat typ problému (#n, =n, s#n, s=n, h#n, h=n). Počet tahů je možno nechat na předdefinovaných 10, nevadí to ani v případě #2 nebo h#2. Pozice se zadá v menu "Stellung" "Figuren aufstellen". Řešení se spustí z hlavního okna kliknutím na "Analyse" (pozor, některá menu jsou blokována pokud "Analyse" dalším kliknutím nezrušíme - a to i tehdy když už řešení dávno skončilo). Odměnou nám pak bude velmi rychlý program. Pravda, neumí exokameny, neumí intelligent mode v pomocných matech, ale jádro je napsáno velmi efektivně a s tímto rozhraním je program už i opravdu použitelný.


Testoval jsem tuto #7 a h#3
 8 8 0
#7/\'Ott 1959,,1.Vf1
Ke4Dd1Vh1Pd2Pe2Pf5
Ka1Sa2Jb1Pb2Pb5Pb6Pe5Pf6
 8 8 0
h#3/RS'Miroslav BILY,3. Lob Mat-Pat 1986,2.1.1...,
Ka3Sb7Sb8Pc2
Kf5Df4Sc8Sf6
WinChest jde také spustit z příkazové řádky (časy řešení jsou však podobné jako při volání z Arény)

WinChest.exe pokus.epd >log.txt

pokus.epd (#7 pro WinChest) vypadá takto
LE
f 8/8/1p3p2/1p2pP2/4K3/8/bp1PP3/kn1Q3R
z7w


Zkusil jsem různé programy a zde jsou časy řešení (pro 300MHz)
program   (ver.)    hash m: s      m: s    m: s
                 #7          h#3
                      brute force intelligent
hrací programy
ChestUCI 1.0 (3.19)    128MB 1:48      0:37    -
              64MB 1:33      0:33    -
              16MB 1:31      0:32    -
              8MB 1:32      0:31    -
              1MB 2:15      0:51    -
              0MB 7:57      1:43    -
ChestUCI 2.1 (3.19+)    16MB 1:11      0:28    -
MaterUCI   (3.2)     ? MB >2 hours    -     -
ChessMaster (9000)    64MB 3:07      -     -
Fritz 7.0 (Mate 2.1)    16MB ~ 5 hours   17:51    -
Genius    (6.5)     4MB ~ 6m (2:44 key) -     -

specializované programy
ALYBADIX   (2002)    128MB 1:20      0:02    0:02
              64MB 1:31      0:02    0:02
              16MB 1:34      0:02    0:01
              0MB 5:21      0:04    0:00
WINCHLOE   (1.48)   ~100MB 39:08      4:50    -
CHLOE(DOS)  (1996)     0MB 4:31      1:05    0:00
POPEYE    (3.75)    100MB 15:07      1:48    0:09
              2MB 21:36      5:04    0:01
VKSACH    (8.7)     0MB 4:42      0:07    0:00
GUSTAV    (2.2, 1992)  0MB 1:38      -     -
GUSTAV    (2.3, 2002)  0MB 1:23      -     -
PROBLEMISTE (1.90)     0MB >2 hours    8:00    -
ChessExplorer(4.1)     0MB ~2 hours    7:04    -

Je zajímavé, jak se mění časy CHESTu při různých velikostech paměti. Ze začátku to není překvapující, ale příliš paměti mu nějak vadí... (že by podobný efekt jako v případě programu POPEYE s neefektivním nulováním hashovací paměti v intelligent modu?!) Viz také Solving time paradox

Nová verze CHESTu je v přímých úlohách dokonce rychlejší než Alybadix, který je však zůstává nejrychlejší pro pomocné maty. Překvapivě dobrý čas má také Gustav (zejména verze 2.3), práce s ním je však velmi těžkopádná.

Časy CHESTu jsou opravdu na celou úlohu (ne jen do nalezení úvodníku). Zkoušel jsem úlohu s 2 řešeními a obě našel. Ovšem ten interface na motor funguje tak, že se výsledky předají až po skončení řešení, takže to vypadá, jako by skončil s úvodníkem. Kompletní řešení je pak také v souboru ChestSol.txt


Links to other programs
my home page