Práce s VKSACHovými soubory

U všech programů se zobrazí podrobnější HELP po spuštění bez parametrů.
Zdrojové texty většiny programů jsou k dispozici v souboru QBAS.ZIP (45kB) download

download (support.zip, 192 kB, 6.11.2000)

SEARCH Základní vyhledávací program v databázových souborech INP/OUT. Umí vyhledávat podle textového řetězce nebo podle materiálu.
NOTACEF Převod VKSACHového souboru INP/OUT na zkrácenou notaci (včetně případné kolize 2 kamenů stejných hodnot na 1 poli), příp. do notace FIDE. Program má řadu dalších funkcí, např. převod na unifikované pozice (nutné při porovnávání a hledání)
TESTDUP Umožňuje vyhledávání duplicitních pozic. Zrychleno indexováním.
OUTSORT Třídění INP/OUT souborů.
OUTMIX Kombinace souboru pozic a textového souboru řešení do jednoho souboru.
WTEXTOUT Zpětný převod z Wordu 97 (po použití INPFONT a po exportu do textu) do OUT souboru.
INPINP Starší program na číslování pozic v souborech a rozdělování souborů.
RSTRS Převod RST souboru z VKSACHu.
SEKAC Program na rozdělování binárních souborů (hexa adresa až 8 znaků!)
SHOWRST Informace o RST souboru.

download (support2.zip, 179 kB, 14.8.2001)

SAZWIN Převod pseudočeštiny z INP/OUT souboru z VKSACHu do češtiny WIN-1250
T602SAZ Převod češtiny z T602 do pseudočeštiny (se znaky ~ ` \)
OUTPY Převod INP/OUT souboru z VKSACHu pro POPEYE (včetně převodu exokamenů!)
INPPY Starší verze podobného programu (zdroj v assembleru)
INPAW Převod INP souboru z VKSACHu pro AW (pro převod do Alybadixu)
AUTNAME Převod INP/OUT souboru na soubor jmen autorů a čísel úloh (vhodné pro rejstříky publikací)
OUTHTML Převod OUT souboru do HTML s využitím grafických GIF souborů (perspektivnější se ale zdá INPFONT)
INPTIF Převod pozic z INP souborů na soubory TIF (pro starší verzi tisků diagramů)
NTIF Kombinování více TIF souborů do 1 většího na 1 stránku (pro starší verzi tisků diagramů)
ABOVKS Abort residentního VKSACHu pod MS-DOSem