INPFONT - popis

Použití VKSACHových souborů pro přípravu publikací s využitím šachových fontů
Program INPFONT převede INP/OUT soubor z VKSACHu do fontu 1ECHECS (Ch.Poissona), který na rozdíl od ostatních šachových fontů má i exokameny.
Výstupem programu je soubor HTM, který je celý textový, nemusí se vkládat grafika. Přechod od grafiky k fontům má celou řadu dalších výhod. Vše jsou TTF - lze bez ztráty kvality zmenšovat nebo zvětšovat. Lze tisknout na libovolné tiskárně (např. i na inkoustové apod.). Nevadí teď tolik texty mimo rozsah, text lze editovat. Celý soubor HTM lze načíst do WORDu 97, bloky textů obsahující diagramy jdou libovolně přesouvat. Grafika exokamenů je kompatibilní s VKSACHem, jdou i šachovnice 10x10 atd.
Podmínky nutné jsou: Windows 95(98) a WORD97.
Možná je nutný i režim 1024x768 bodů (v exploreru se někdy diagramy rozsypou pokud neroztáhnu na celou obrazovku).
Nevýhodou je že HTM je zobrazitelný jen pod IE4 (nejde Netscape) a zobrazení pod IE4 a ve WORDu97 není 100% kompatibilní.

Počet diagramů vedle sebe je volitelný parametrem D od 1 do 6 a téměř vše lze parametrizovat.
Výstup lze použít obvyklý 1x3 diagramy nebo např. po 1 diagramu a ve WORDu zformátovat do 2 sloupců - je to na zvážení.
Šachové fonty je možno použít i v notaci řešení (volí se parametrem R=1).
Problém s velkými okraji nad a pod diagramem jsem vyřešil úpravou fontu na 2ECHECS.TTF, který je nutno nainstalovat.

Instalace
Soubory 1ECHECS.TTF a 2ECHECS.TTF je třeba nahrát do WINDOWS\FONTS\
Soubor GO.BAT je vzorový příklad vytvoření všech 3 možných typů výstupů HTM ze souboru EXAMPLE.OUT.
Soubory EXAMPLEW.DOC a EXAMPLEST.DOC jsou příklady uložené již ve WORDu 97. Slouží jako testy. Spustí se WORD 97 a otevře se tento soubor. Zde je nejlépe zadat "zobrazit stránky". Důležité je, zda se správně zobrazí diagramy (pokud ne, nejsou fonty nainstalovány) a pokud ano, je dobré cvičně vytisknout 1 stránku.

Pro pokročilejší
Pomocí stylů H1 až H6 jde téměř vše dělat až uživatelsky ve WORDu, šablony SACHDIAG*.DOT je nutno překopírovat (podle toho, jak byl WORD nainstalován), obvykle na ...\Office\Sablony\
Šablona SACHDIAGC umožňuje automatické číslování diagramů (zavedené až ve WORDu). Soubor je nutno zkonvertovat s parametry W=4 a N=8 (a neměl by číslování již obsahovat), potom se ve WORDu otevře nový soubor podle šablony SACHDIAGC a vloží se zkonvertovaný soubor HTM. V souboru DOC se objeví automatické číslování. Jeho formát je možno změnit ve stylu PRE. Při přesunu diagramů se automaticky provede přečíslování.
Pomocí stylů lze dosáhnout např. i automatického svázání řádek diagramu, který se nemůže lámat přes stránku (platí pro W=4).

Kromě toho jsem ještě udělal program OUTMIX, který má jako vstup soubor INP pozic z VKSACHu a soubor TXT řešení (lze použít předtím T602SAZ na převod kódů češtiny). Výstupem je soubor OUT, kde jsou zmixovány pozice s řešením (jako oddělovače textu jsou použity odstavce). Tyto programy lze nalézt na direktoráři \VKS\SUPPORT.
Samozřejmě je ale nejpraktičtější nejprve si vygenerovat diagramy, převést do WORDu (tam uložit jako dokument WORDu - první načtení HTM je časově náročnější) a dále připravovat řešení už pod tím.

Parametry konverzního programu

INPFONT file1.inp file2.htm F=5 D=1 O=S C=1 N=0 V=42322323 W=0 R=0 T=1 E=0
parametry není nutno uvádět - uvedeny předdefinované hodnoty

F=1 až 7 velikost šachových fontů (1=9,2=10,3=12,4=14,5=18,6=24,7=36)
X za číslem = zúžení mezer nad a pod diagramem
např. F=5X (je třeba mít upravený 2ECHECS.TTF, liší se od fontu 1ECHECS pouze
u znaků s kódy 69 a 240)

T=1 až 3 typ fontu (pouze pro T=1 jsou exokameny)

D=1 až 6 počet diagramů vedle sebe

O=S nebo O=D šířka okraje diagramu (při W=4 je možné pouze S)

C=0 až 3 1= převod češtiny (z VKSACHové do WINDOWS), 2 = bez převodu
3= převod pouze v řádku výzvy, 0 = odstranění VKSACHové diakritiky

N=0,2,4 číslování (z INPINP) je převzato z řádku 2 nebo 4,
0=bez číslování
9=je automaticky doplněno
8=je možnost jej doplnit ve WORDu pomocí stylu PRE (pokud W=4)
(pokud je číslo zakončeno znakem S, doplní se i před řádky řešení)

V=1 až 7 velikost textových fontů, pořadí řádky 1, 2 (nad diagramem)
řádka 3 (výzva,text,počet kamenů), řádka 4 (C+,text,číslo úlohy)
(při použití stylu (W=4) nemá parametr V význam)

W=0 až 4 1= HTM k převodu na DOC pro WORD97 (s využitím tabulek)
2= 1 a šířky v % (spec.pro D=3 F=5 strana A4, D=3 F=3 strana A5)
4= je jako W=2 s použitím stylů H1 až H6 a šablon ve WORDu - doporučeno pro
publikace (obvykle s D=3 a F=5)
0= pro IE4,5 (pokud je cílem HTM), ale lze použít i pro WORD97
Při volbě W=0 je výstupní soubor určen pro prohlížení Internet explorerem verze >=4
Při volbě W=1 nebo W=2 se soubor HTM načte do WORDu 97 (v menu Otevřít soubor - může trvat i několik minut, pro 200 diagramů trvá cca 2 minuty/300MHz, pro 1000 diagramů 20 minut). Pak se uloží jako dokument WORDu a dále se pracuje se souborem DOC (doba načítání souboru DOC je už blesková i pro 1000 diagramů). Dobré je v menu Odstavec zmenšit mezery mezi odstavci na 0 a řádkování nastavit jako jednoduché.
Při volbě W=4 se nejprve načte prázdná šablona obsahující formáty stylů (v menu Soubor Nový) a nyní se v menu Vložit Soubor vloží soubor HTM. V šabloně SACHDIAGM.DOT je zajištěno např. řádkování, svázání řádek diagramu na 1 stránku, přepínání kontroly pravopisu atd. Lze vytvářet vlastní šablony a formát je tak zcela v rukou uživatele.

R=0 až 8 1= převod kódu kamenů v řešení na fonty, 0 = klasická notace
R=2 jako R=1 s řešením v německé notaci
R=3 jako R=0 převod z české do německé notace
R=4 jako R=0 převod z české do anglické notace
R=5 jako R=0 převod z české do francouzské notace
R=6 jako R=0 převod z německé do české notace
R=7 jako R=0 převod z anglické do české notace
R=8 jako R=0 převod z francouzské do české notace
Pokud následuje znak S (např. R=1S), je převeden jen 1.řádek řešení.

E=0 až 2 E=0 bez komentáře
E=1 doplnění pozic jako komentáře
E=2 jako E=1 a navíc i řešení uvedené v komentáři (<COMMENT>)
Smysl je v uchování pozic a řešení pro možnost exportu do textu nebo databází.
Zde je možno se zmínit o pomocném programu WTEXTOUT. Po převodu souboru INP/OUT do HTM pomocí programu INPFONT se tento HTM soubor importuje do WORDu 97. Pokud použijeme v INPFONT parametr E=2, jsou pozice a řešení v textové formě uloženy do HTM souboru jako <COMMENT> a následně jsou součástí i souboru DOC. Pokud nyní provádíme ve WORDu úpravy (přesouvání pozic apod.) je možno znovu získat soubor OUT (pro VKSACH nebo databáze) jednoduše tak, že soubor DOC exportujeme <jako text>. Z takto vzniklého souboru je možno tímto programem vytvořit OUT soubor.
Spuštění: WTEXTOUT file1.txt file2.out

Poznámky:
Číslování odstavců řešení je nejlepší zavést až ve WORDu.
Potlačení výpisů C+, lze zvolit např. V=42322023.
Pokud jsou šachovnice jiné než 8x8 a W=0, je třeba volit jen D=1.
Zobrazit jde šachovnice až do rozměru 10x10.
Parametr D=0 (při W=4) funguje jako D=1 s umístěním textu vedle diagramu.

Příklady:

INPFONT.EXE ulohy.inp ulohy.htm w=4 d=3 f=5x n=9
Převod souboru ULOHY.INP na soubor ULOHY.HTM určený pro WORD97 s využitím šablon. Tři diagramy vedle sebe. Velikost fontů 5 s menšími okraji nad a pod diagramem. Diagramy budou automaticky očíslovány.
INPFONT.EXE ulohy.out ulohy.htm w=4 d=3 f=5x r=1
Převod souboru ULOHY.OUT na soubor ULOHY.HTM. Proti předchozímu příkladu nebudou diagramy číslovány (číslování lze připravit i předem starým způsobem programem INPINP). Notace řešení bude převedena na diagramové fonty.
INPFONT.EXE ulohy.inp ulohy.htm
Převod souboru ULOHY.INP na soubor ULOHY.HTM určený pro Internet explorer (verze >=4). Využívají se předdefinované hodnoty (spec. w=0 d=1 f=5). Pouze 1 diagram vedle sebe se standartní velikostí kamenů i písem.