Shift of groups of pawns in chess problems


(Posun skupin pěšců v šachových úlohách)


Vaclav Kotesovec, 28.4.2005 (problems B1 - B43), updated 12.5.2005 (problems B44 - B54), updated 4.11.2005 (B55)


Summary: This is selection of 55 chess problems, in which shifted groups of pawns. Minimal number of pawns is 4 in case of one group, or 3 in case of more groups.


 • Posun skupin pěšců v pomocných matech a patech (h#n, h=n - B01-B12)
 • Posun skupin pěšců v sériovotahových úlohách (sh#=n, ss#=n, sd#=n - B13-B35),   update 12.5.2005 (B44-B54)
 • Posun skupin pěšců v přímých úlohách a samomatech (#n, s#n - B36-B43)


 • Článek se zabývá úlohami, ve kterých se posunuje skupina nad sebou stojících pěšců (německy "BauernTruppe"). Výběr úloh je zúžen takto: V případě, že jde o jednu skupinu pěšců, musí jít minimálně o 4 pěšce. V případě dvou nebo více skupin musí každá skupina obsahovat minimálně 3 pěšce.

  Při výběru úloh jsem použil zejména databázi WinChloe.

  Zájemce o toto téma odkazuji také na 2 starší články:
  Erich Bartel: "Paternoster", Problemkiste 111/1997, p.66-67
  Erich Bartel: "Paternoster (2)", Problemkiste 158/2005, p.34-35
  erich_bartel_paternoster_pk_111_158.pdf  Updated 12.5.2005:
  Erich Bartel sent me next problems (B44 - B54) with comment: "For your work in pawn shifts I send you some more examples I could find in my collection. Maybe you can use it anyway. Also I give you a little original with this theme."

  Updated 4.11.2005:
  Erich Bartel sent me problem B55.  Posun skupin pěšců v pomocných matech a patech


  Wilhelm Hagemann
  886 Feenschach 81/1951
  h#7   (8+6)
  C+ B01
  1.h5 b6 2.h4 b5 3.h3 b4 4.h2 b3 5.h1L Lb2 6.L:e4 L:d4 7.Lh7 L:e5#
  Posun čtveřice bilých pěšců je zde zkombinován s excelsiorem černého pěšce h7.

  Počet posouvajících se pěšců [bílý,černý]
  Number of shifted pawns [White,Black]:
  [4,0]

  Rolf Wiehagen + Achim Schoneberg
  Die Schwalbe 1991
  h#6   (9+6)
  C+ B02
  1.e5 La4 2.Kg2 c6 3.Kh3 c5 4.Kg4 c4 5.Kf5 c3 6.Ke4 Lc2#
  [4,0]

  Mikael Gronroos
  1.Pr. The Problemist 1999
  h#8   (2+10)
  C+ B03
  1.Dg2 Lg5 2.a2 Kg8 3.a3 Kf8 4.a4 L:e7 5.a5 Ke8 6.a6 Kd8 7.Ka7 K:c7 8.Da8 L:c5#
  Zde se posouvá 5 černých pěšců.
  [0,5]

  Erich Bartel
  2232 Gazeta Czestochowska 1977v
  h=12   (1+16)
  B04
  1.Kc1 Kf2 2.Tb1 Kg3 3.b2 Kh4 4.Ta3 Kh5 5.Taa1 Kg6 6.Da2 K:g7 7.b3 K:f7 8.Le6+ K:e6 9.La3 Ke5 10.b4 K:e4 11.b5 K:e3 12.b6 Ke2=
  [0,5]

  Zdenek Oliva
  5023 Problemkiste 126/1999
  h=6   (2+8)
  C+ B05
  1.g1S h4 2.g2 h5 3.g3 h6 4.g4 h7 5.g5 h8D 6.g6 Da1=
  Rekordní zpracování.
  [0,6]

  Vaclav Kotesovec
  H0894 StrateGems 25/2004
  h#5,5   (9+9)
  C+ B06
  1. - b5 2.a2 b4 3.a1L b3 4.Lc3 f6 5.Le1 f5 6.d2 f4#
  Posun 2 skupin bílých pěšců.
  [3+3,0]

  Norbert Kovacs
  227 Chess Amateur 7/1922v
  h#3   (9+12)
  C+ B07
  1.f3 b5 2.f4 b4 3.f5 b3#
  Posun skupiny bílých a skupiny černých pěšců.
  [3,3]

  Lajos Szasz
  4069 Deutsche Schachblätter 15.4.1927
  h#4   (7+6)
  C+ B08
  1.g2 c6 2.g3 c5 3.g4 c4 4.g5 c3#
  [4,4]

  Albert H. Kniest
  571 The Problemist Fairy Chess Supplement 14/1932
  h==6   (6+6)
  C+ B09
  1.h1L+ Kg1 2.g2 a8L+ 3.Kb8 b7 4.g3 b6 5.g4 b5 6.g5 b4==
  Pozice bílých i černých pěšců sice zcela neodpovídá výběru úloh v tomto článku, ale úloha je korektní i při pozici bílého pěšce b2->b3 a černého pěšce g7->g6, takže do této skupiny opravdu patří.
  [4,4]

  Vaclav Kotesovec
  2.H.M. Q0131 StrateGems 25/2004
  h=5   (7+10)
  C+ B10
  1.g2 d7 2.g3 d6 3.g4 d5 4.g5 d4 5.g6 d3=
  Forma patových úloh se ukázala u tohoto druhu skladeb jako mnohem jednodušší pro zkorektnění.
  [5,5]

  Vaclav Kotesovec
  P1 Problemkiste 158/2005 (page 34)
  h==6   (8+11)
  C+ B11
  1.c1G h8G 2.c2 h7 3.c3 h6 4.c4 h5 5.c5 h4 6.c6 h3==
  Téma realizované v maximálním možném počtu bílých a černých pěšců.
  [6,6]

  Vaclav Kotesovec
  1787 idee & form 82/2004
  h==8   (6+11)
  C+ B12
  1.Lc1 Kf2 2.g3+ Ke1 3.g4 e6 4.g5 e5 5.Lb1 Kd1 6.c2+ K:c1 7.c3 e4 8.c4 e3==
  V této skladbě se posouvají dokonce 3 skupiny pěšců.
  [4,3+3]

  Posun skupin pěšců v sériovotahových úlohách


  Raffi Ruppin
  Probleemblad 1975
  sh#10   (2+14)
  B13
  1.Dh1 2.g2 3.Lh4 4.g3 5.Lh3 6.g4 7.Th5 8.g5 9.Tah6 10.g6 Txa7#
  Posun skupiny černých pěšců.
  [0,5]

  Marjan Kovacevic
  Mat 1977
  sh#11   (2+10)
  C+ B14
  1.Th2 2.g2 3.g3 4.g4 5.g5 6.g6 7.Kg7 8.Th8 9.Lg8 10.Dh7 11.Th6 Se8#
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,5]

  Erich Bartel
  2.H.M. Feenschach 1965
  sh=11   (2+10)
  C+ B15
  1.Kf2 2.g1L 3.g2 4.Th3 5.Th1 6.Dh2 7.g3 8.Lh3 9.g4 10.Lh4 11.g5 Kd2=
  [0,5]

  Christian Poisson
  5.H.M. 13.TT Problemkiste 1995
  sh=15 * (2+13)
  B16
  1. - T:c1=, 1.c:d1L 2.c2 3.Sc3 4.Tbb1 5.Kb2 6.Ta1 7.Tcb1 8.Kc1 9.Tb2 10.Lb1 11.Sa2 12.c3 13.c4 14.c5 15.Le2+ K:e2=
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,5]

  Günter Glass
  2.Lob feenschach 1993
  sh=20 * (4+9)
  C+ B17
  1. - Lb2=, 1.f:e5 5.e1L 6.Lc3 7.La1 8.b2 9.b3 10.b4 11.b5 12.Lb6 17.Ka3 18.Da4 19.La5 20.b6 Lb1=
  [0,5]

  Zdenek Oliva
  5010 Problemkiste 126/1999
  sh#12   (2+7)
  C+ B18
  6.Ke1 7.d1T 8.d2 9.d3 10.d4 11.d5 12.d6 Te7#
  [0,6]

  Theo Kuner + Gerhard W. Jensch
  Die Schwalbe 1965v
  sh#15   (2+16)
  B19
  1.Tf8 2.Df3 3.Le2 4.d1S 5.d2 6.d3 7.d4 8.d5 9.d6 10.Kd7 11.Sc8 12.Te7 13.Se6 14.Lc7 15.Td8 La4#
  [0,6]

  Zdenek Oliva (version Theodor Steudel)
  5027 Problemkiste 1999
  sh=13   (3+7)
  C+ B20
  1.d1L 2.d2 3.d3 4.d4 5.d5 6.d6 13.Kh1 Lg3=
  [0,6]

  Evgeny Sorokin
  Land og Folk 1976
  sh=19   (4+12)
  B21
  3.K:d3 5.K:b1 6.Kc2 7.b1L 8.Da1 9.b2 10.b3 11.b4 12.Ta5 13.Ta2 14.Tda5 15.T5a3 16.La4 17.b5 18.La5 19.b6 Ke2=
  [0,6]

  Peter Kahl
  Die Schwalbe 1955
  sh=19   (6+16)
  B22
  1.Scb4 2.c2 3.c3 4.c4 5.Sc5 6.Td3 7.T1d2 8.Ld1 9.e2 10.e3 11.e4 12.e5 13.Se6 14.Lc5 15.Dd4 16.Kd5 17.Ld6 18.c5 19.Sc6 Td7=
  Posun 2 skupin černých pěšců.
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,4+4]

  Vaclav Kotesovec
  5110 Problemkiste 128/2000
  sh#9   (2+10)
  C+ B23
  1.g2 2.g3 3.g4 4.g5 5.Lb1 6.c2 7.c3 8.c4 9.c5 Th6#
  [0,4+4]

  Vaclav Kotesovec
  5159 Problemkiste 129/2000
  sh#11   (3+14)
  C+ B24
  1.Tg1 2.g2 3.g3 4.g4 5.g5 6.Lh7 7.Tb1 8.b2 9.b3 10.b4 11.b5 Ld4#
  [0,4+4]

  Ludwig Zagler
  5219 Problemkiste 130/2000
  sh=18   (3+11)
  C+ B25
  1.c3 2.c4 3.Le7 4.c5 5.Lf3 6.c6 12.Kh2 13.g3 14.Lh5 15.g4 16.Lh4 17.g5 18.g6 Kf1=
  Moji ideu z Problemkiste 5110 (B23) zdařile rozšířil Ludwig Zagler.
  [0,4+4]

  Torsten Linss
  Problemkiste 69/1990
  sd=8   (8+3)
  C+ B26
  1.Tc2 2.Kc3 3.Ld4 4.b6 5.b5 6.b4 7.b3 8.Tb2=
  Při této výzvě se posouvá skupina bílých pěšců.
  Navíc cyklická výměna polí bílých kamenů.
  [4,0]

  Vaclav Kotesovec
  original (28.4.2005)
  sd#8   (7+5)
  C+ B27
  1.b8D 2.D:d8 3.D:f6 4.b7 5.b6 6.b5 7.b4 8.b3#
  Rekordní zpracování.
  [6,0]

  Torsten Linss + Markus Manhart
  Problemkiste 69/1990
  sd#10   (9+4)
  C+ B28
  1.Sb4 2.c6 3.c5 4.c4 5.c3 6.Lc2 7.Kb3 8.a4 9.a3 10.Sa2#
  Navíc cyklická výměna polí bílých kamenů.
  [4+2,0]

  Torsten Linss
  1.Lob harmonie 1990
  ss=15   (14+3)
  B29
  1.Dh2 2.Kh6 3.T7g6 4.Lg7 5.h8L 6.Sh7 7.Lf8 8.Lhg7 9.Sh8 10.Tf7 11.f6 12.f5 13.f4 14.f3 15.Df2 K:f2=
  Navíc cyklická výměna polí bílých kamenů.
  [4,0]

  Paul Loschl
  4929 Problemkiste 124/1999
  ss=20 CIRCE (7+6)
  B30
  7.Kf8 8.h8T 9.Th3 11.Kh7 12.g7 13.g6 14.g5 15.g4 16.T:d3(Sg8) 17.Ta3 18.T:a7(Ga1) 19.Tb7 20.Tb8+ K:b8=
  [4,0]

  Torsten Linss
  Problemkiste 73/1991
  sr#7   (9+2)
  C+ B31
  1.Db5 2.d7 3.d6 4.d5 5.d4 6.Sd3 7.Db4 Se4#
  [4,0]

  Milos Tomasevic
  K673 Problemkiste 128/2000
  sr+30   (11+2)
  C+ B32
  1.a6 2.a5 3.a4 4.a3 5.Ta2 6.Tga1 7.Lh1 12.h8L 13.Lg7 14.Lh6 15.Lf4 16.Le5 17.e8T 18.Tf8 19.f7 20.Lf6 21.Ta8 22.f8L 23.Lc5 24.Tb8 25.Tbb2 26.Lg5 27.Tg2 28.Lf2 30.Kd4 Sc6+,Sb5+
  [4,0]

  Vaclav Kotesovec
  original (28.4.2005)
  ss#7   (9+2)
  C+ B33
  1.c8D 2.c7 3.c6 4.c5 5.c4 6.c3 7.g6+ D:g6#
  Rekordní zpracování v sériovotahovém samomatu.
  [6,0]

  Vaclav Kotesovec
  original (28.4.2005)
  ss#10   (11+4)
  C+ B34
  1.f7 2.f6 3.f5 4.f4 5.La8 6.b7 7.b6 8.b5 9.b4 10.Th3+ D:h3#
  Ideu z Problemkiste 5110 (B23) lze transformovat i do formy sériovotahového samomatu.
  [4+4,0]


  Gerald Ettl
  6437 Problemkiste 158/2005
  sd=32 Alphabetiques (6+5)
  C+ B35
  1.Kb2 2.a7 3.a6 4.a5 5.a4 6.a3 7.a8L 8.a7 9.a6 10.a5 11.a4 12.Lh1 13.a8L 14.a7 15.a6 16.a5 17.Lg2 18.a8L 19.a7 20.a6 21.Lf3 22.a8L 23.a7 24.Le4 25.a8L 26.Ld5 27.Kc3 28.Kd4 29.Ke5 30.Lg8 31.L:h7 32.K:f6=
  [5,0]

  New problems (B44-B54), updated 12.5.2005
  Erich Bartel
  original (12.5.2005)
  sd#7 (8+2)
  C+ B44
  1.f8S 2.f7 3.f6 4.f5 5.f4 6.f3 7.Lb6#
  [6,0]

  Dieter Weiskopf
  Ajedrez Magico 1971
  sh#9 (2+8)
  C+ B45
  1.Sf3 2.d2 3.d3 4.d4 5.d5 6.Kd6 7.Ld7 8.Te6 9.Se5 Sf5#
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,4]

  Theodor Steudel
  1539 Problemkiste 39/1986
  sh#8 (2+7)
  C+ B46
  1.Lb5 2.e2 3.e3 4.e4 5.e5 6.e6 7.Ke7 8.Ld7 f8D#
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,5]

  Erich Bartel
  1428 Jugendschach 1986
  sh#8 (2+7)
  C+ B47
  1.Ld5 2.a2 3.a3 4.a4 5.a5 6.a6 7.Ka7 8.La8 b6#
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,5]

  Theodor Steudel
  1536 Problemkiste 39/1986
  sh#9 (2+8)
  C+ B48
  1.Da1 2.Th1 3.h2 4.h3 5.h4 6.h5 7.h6 8.Kh7 9.Dh8 Le4#
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,5]

  Theodor Steudel
  1535 Problemkiste 39/1986
  sh#9 (2+8)
  C+ B49
  1.Tg2 2.h2 3.h3 4.h4 5.h5 6.h6 7.Kh7 8.Lh8 9.Tg7 Sf6#
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,5]

  Theodor Steudel
  1540 Problemkiste 39/1986
  sh#10 (4+9)
  C+ B50
  1.L:c3 2.Da1 3.Th1 4.h2 5.h3 6.h4 7.h5 8.h6 9.Kh7 10.Lh8 d4#
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,5]

  Theodor Steudel
  1530 Problemkiste 39/1986v
  sh=8 (4+7)
  C+ B51
  1.Tg2 2.h2 3.h3 4.h4 5.h5 6.h6 7.Kh7 8.Tg6 Lb1=
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,5]

  Theodor Steudel
  1527 Problemkiste 39/1986
  sh=9 (2+8)
  C+ B52
  1.Lhe5 2.h2 3.h3 4.h4 5.h5 6.h6 7.Kh7 8.Lh8 9.Leg7 Df7=
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,5]

  Jan Kubecka
  1675 Problemkiste 43/1986
  sh=9 (4+8)
  C+ B53
  1.Tg2 2.h2 3.h3 4.h4 5.h5 6.h6 7.Th7 8.Kh8 9.Tgg7 Le5=
  Navíc cyklická výměna polí černých kamenů
  [0,5]

  Peter Rosler
  1452 Problemkiste 36/1986
  sh=16 (5+15)
  B54
  1.Td2 2.c2 3.c3 4.c4 5.c5 6.c6 7.Tc7 8.Kc8 9.Lb7 10.Sa8 11.Lb6 12.a5 13.a6 14.Da7 15.Sb8 16.Tdd7 Le6=
  Navíc cyklická výměna polí 15 (!) černých kamenů
  [0,5+2]

  New problem B55, updated 4.11.2005
  Erich Bartel
  K254 Problemkiste 101/1995
  sh=5 * (2+6)
  C+ B55
  1. - Ka2=
  1.a2 2.a3 3.a4 4.a5 5.a6 Db6=
  [0,5]

  Posun skupin pěšců v přímých úlohách a samomatech


  Cyril S. Kipping
  Chess Amateur 1912
  #7 (4+10)
  C+ B36
  1.Kd1! c2+ 2.Kd2 c3+ 3.Kd3 c4+ 4.Kd4 c5+ 5.Kd5 c6+ 6.K:c6 b5,Sc7 7.S:c2#
  [0,5]

  Ralph H. Bridgewater
  British Chess Magazine 1936
  #6 (4+6)
  C+ B37
  1.Lb1! b2 2.Ta2 b3 3.Ta3 b4 4.Ta4 b5 5.Ta5 b6 6.Le4#
  [0,5]

  Werner Speckmann
  532 L'Echiquier de France 1958
  #6 (4+7)
  C+ B38
  1.Lf3! a3 2.b3 a4 3.b4 a5 4.b5 a6 5.b6 S~ 6.L:d5#
  [0,4]

  Heinz Zander
  37 Stern 9.9.1993
  #6 (4+6)
  C+ B39
  1.Lg3! c2 2.Tb2 c3 3.Tb3 c4 4.Tb4 c5 5.Tb5 c6 6.Tb8#
  [0,5]

  Rolf Trautner
  143 Rhein-Main-Presse 5.2.2000 (after Heinz Zander)
  #6 (4+10)
  C+ B40
  1.0-0! g2 2.Tf2 g3 3.Tf3 g4 4.Tf4 g5 5.Tf5 L~ 6.Tf8#,5. - e5,6 6.Sf6#, 5. - S~ 6.S:e7#
  [0,4]

  Erich Bartel
  Kristall 1964
  s#5 (11+12)
  C+ B41
  1.Lc4! e2 2.Tf2 e3 3.Tf3 e4 4.Tf4 e5 5.Tf7+ T:f7#
  [0,4]

  Erich Bartel
  Feladványkedvelök Lapja 1970 (v)
  s#6 (5+9)
  C+ B42
  1.Sd6! f2 2.Te2 f3 3.Te3 f4 4.Te4 f5 5.Te5 f6 6.Te6 D:h6#
  [0,5]

  Michael Oestreicher
  11455 Schwalbe 194/2002
  r#7 (1+14)
  C+ B43
  1.Ka2! c2 2.Ka3 c3 3.Ka4 c4 4.Ka5 c5 5.Ka6 c6 6.Ka5 ~ 7.Ka4 Ta8#, 6. - Ta8+ 7.Kb6 Tdb8#
  [0,5]