William A. Shinkman, #20 - C+!

(článek napsal a úlohu testoval Václav Kotěšovec)

William A. Shinkman
1. Pr. Dubuque Chess Journal 1877
#20 (4+8)
C+1.Dg4-b4 Ka3-a2 2.Db4-c4 Ka2-a3 3.Dc4-c5 Ka3-a2 4.Dc5-d5 Ka2-a3 5.Dd5-d6 Ka3-a2 6.Dd6-e6 Ka2-a3 7.De6-e7 Ka3-a2 8.De7-f7 Ka2-a3 9.Df7-f8 Tg8-f8 10.g7-f8D Ka3-a2 11.Df8-f7 Ka2-a3 12.Df7-e7 Ka3-a2 13.De7-e6 Ka2-a3 14.De6-d6 Ka3-a2 15.Dd6-d5 Ka2-a3 16.Dd5-c5 Ka3-a2 17.Dc5-c4 Ka2-a3 18.Dc4-b4 Ka3-a2 19.Db4-b3 Ba4-b3 20.Tb8-a8#

***** Gustav 3.1w *****
Brute Force
Lösezeit: 03 : 18 : 15 : 11,17 d
Tato známá Shinkmanova dvacetitažka je korektní, program Gustav ji testoval 90 hodin 15 minut!
This famous 20-mover by Shinkman is C+, tested with program Gustav 90 hours 15 minutes!


William Anthony Shinkman at age 27   William Anthony Shinkman

*25.12.1847 (Liberec, Čechy)
†25.5.1933 (Grand Rapids, USA ve státě Michigan)

Bývá označován jako druhý nejvýznamnější americký šachový skladatel všech dob (po Samu Loydovi).
Složil asi 3500 úloh různých žánrů.

W. A. Shinkman - American composer with Czech roots

V databázi PDB má aktuálně 891 úloh, ve WinChloe 597 úloh, v databázi Meson má 681 úloh, v Yet another chess problem database má 1004 úloh (citovaná #20 je ve WinChloe pod ID=132046, v PDB P1181677, v Meson není).

Zájemce o Shinkmanovu tvorbu odkazuji zejména na knihu The Golden Argosy (1929) (PDF, 29 MB) ze série A. C. Whitea (č.37), která obsahuje 672 jeho úloh (citovaná dvacetitažka je zde pod číslem 480). V předmluvě, kterou napsal Otto Wurzburg (což byl Shinkmanův synovec!), se dozvíme více o jeho tvorbě i životě. Z pohledu českého čtenáře je samozřejmě důležité, že tento americký šachový skladatel má české kořeny. Narodil se 25.12.1847 v Liberci (tehdy nazývaném Reichenberg). Když mu bylo 7 let emigroval s rodiči do Ameriky. Z internetu se mi podařilo ještě zjistit, že 28.10.1884 se stala jeho ženou Emma Bonnex.
Čtenářům méně zdatným v angličtině doporučuji Shinkmanův nekrolog, který napsal M. Havel. Vyšel v časopise Československý šach 1933 (PDF, 20 MB), v dvojčísle 8-9/1933 (na str.121 v PDF) a obsahuje informace o Shinkmanově životě i zasvěcené hodnocení jeho tvorby. Zaujme i uměleckým jazykem psané porovnání tvorby Shinkmana a Loyda (které už ale najdeme i ve Wurzburgově předmluvě).


Několik dalších odkazů:

V roce 1903 vyšla v Německu (Potsdam) sbírka Shinkmanových úloh 240 Schachaufgaben (24,1 MB), kterou sestavil Max Weiss. Citovaná #20 má v této knize číslo 176. (added 19.6.2011)

In re the 418 sui-mate (1907) (3,1 MB) (added 9.6.2011)

Celou kapitolu s výběrem 24 úloh věnoval Shinkmanovi ve své knize K. S. Howard: "Chess problem gems by eight eminent American composers" (1972) howard_chess_problem_gems_1972.pdf (od str.54 v PDF)

Selection of Problems Entered in the First International Problem Tournament (1891) (via proxy) - výsledek velkého úlohového turnaje (celkem 65 úloh), ve kterém byl Shinkman rozhodčím. Na str.88 (v PDF) můžeme najít kapitolu "Criticisms by the judge W. A. Shinkman", kde každé zúčastněné úloze věnoval Shinkman odstavec se svými poznámkami.

Jinou (známější) Shinkmanovu fotografii můžeme nalézt např. ve Wikipedii

Shinkman vedl šachovou rubriku ve čtrnáctideníku "Holyoke Transcript", minimálně v letech 1876-1882. Sám zde publikoval řadu svých úloh, v nichž kladl důraz zejména na překvapující úvodníky (viz např. č.116 v The Golden Argosy).

V Šachovém umění 12/1972 (PDF, 12 MB) vyšel článek prof. Luboše Kopáče: "Před 125 léty se narodil W. A. Shinkman", ve kterém mimo jiné zpochybňuje datum narození Shinkmana tím, že objevil v liberecké matrice datum jeho narození 26.12.1847 (a ne 25.12.1847 jak se obvykle uvádí). Výpis z rodného listu pak ještě publikoval Bedrich Formánek v Pat a Matu 86/2013 na str. 99, kde je Shinkman označován jako "Guilelmus Anton Tschinkmann". (Na oba prameny mě upozornil Karol Mlynka 29.3.2016) .home page