Step by step in helpmates

Krok za krokem v pomocných matech

Vaclav Kotesovec, 6.7.2007

(examples S18 added 7.7.2007, S19 added 10.7.2007, N1 added 17.7.2007, N2 added 18.7.2007, N3 added 19.7.2007, N4 added 10.8.2007, N5, N6 and N7 added 30.11.2007, N8 added 10.10.2008, N9-N11 added 19.3.2009)

U liniových figur je velmi paradoxní, když musí svoji cestu z počátečního na koncové pole absolvovat ne jedním tahem, ale po jednotlivých krátkých tazích. Ve WinChloe databázi se toto téma nazývá "Pas a pas". Vyhledal jsem a systematicky setřídil všechny existující pomocné maty, které zpracovávají toto atraktivní a skladatelsky hodně obtížné téma. Nejhodnotnější jsou samozřejmě skladby s nejmenším počtem braní a úplně nejlepší je, když je "vidět" na koncové pole (tj. když na linii nestojí žádné kameny). Zatím se asi nikomu nepodařilo zpracovat toto téma s bílou dámou, zde bude ale velmi těžké udržet korektnost.

Poznámka: řešení úloh jsou v notaci FIDE (K=král, D=dáma, T=věž, L=střelec, S=jezdec)


Bílá věž (white rook)


L.Loshinskij + V.Korolkov
1.Pr. Odessa 1968v
h#4 (4+16)
C+ N7

1.Ke3 Tb5 2.Sf4 Tc5 3.Sb5 Td5 4.Tc7 T:e5#
4(0)
První číslo udává počet kroků, číslo v závorce počet braní.
Number of steps (number of captures)

Původní i opravená verze této úlohy (publikovaná např. ve Schwalbe 1995) byly nekorektní. Toto je moje oprava.
(correct version by Vaclav Kotesovec)

(added 30.11.2007)

Chris Feather
spec.Pr. Schach-Echo 1979
h#4 (4+8)
C+ S11.Tg3 Te3 2.Tg1 Tf3 3.Se3+ Tg3 4.Sg2 Th3#
4(0)

Michel Caillaud
3.H.M. Rex Multiplex 1982v
h#4 (3+10)
C+ S21.Dg1+ Td4 2.Db1 Tc4 3.Sd4+ Tb4 4.Sb3 Ta4#
4(0)
Rozhodčí L. Lindner tuto úlohu vyznamenal, ale předchůdcovství úlohy S1 (Chris Feather) je značné.


Norbert Geissler
2925 Problemkiste 80/1992
h#4 (2+10)
C+ N31.Tb6 Td6 2.Tb8 Tc6 3.Sd6+ Tb6 4.Sb7 Ta6#
4(0)

(added 19.7.2007)

Michael Herzberg
Lob Die Schwalbe 2000
h#4 (2+14)
C+ S31.Sc3 Tc4 2.Sd1 Tc3 3.Sc4+ Tc2 4.Sb2 Tc1#
4(0)


Theodor Steudel
10393 Die Schwalbe 177/1999
h#4 0.2.1.1... (4+10)
C+ S41. - Te7 2.Ke5 T:e6+ 3.Kf4+ Te5 4.Tf6 Te4#
1. - d4 2.Td7 d5 3.Tf7 Te7 4.Lg7 T:e6#
4(1)
Téma je jen v jednom z řešení.


Carlos Nafarrate
2788 feenschach 47/1979
h#5 (3+11)
C+ S51.Tf7 T:g6 2.Lg7 T:f6 3.Sg6 T:e6+ 4.Kf8 T:d6 5.Se7 Td8#
4(4)


T. Brand + N. Geissler
3.Pr. Die Schwalbe 1993
h#5 (4+14)
C+ S61.Ta2 Td4 2.Tg2 T:e4 3.La2 Tf4 4.Se4+ Tg4 5.Sg3 Th4#
5(1)
Tato skladba je asi z věžových nejhodnotnější.
E199 Album FIDE 1992-1994


Rolf Wiehagen
(after T.Brand + N.Geissler)

Lob Die Schwalbe 1995
h#5 0.1.1... (2+7)
C+ N51. - T:f4 2.h1T T:f5 3.Th7 Tf6 4.Sf5+ Tf7 5.Sg7 Tf8#
5(2)
(added 30.11.2007)


R. Wiehagen + N. Geissler
Die Schwalbe 155/1995
h#6 0.1.1... (2+9)
C+ N61. - T:c3 2.Tf3 T:c4 3.Ta3 T:c5 4.Ta7 Tc6 5.Sc5+ Tc7 6.Sb7 Tc8#
6(3)
(added 30.11.2007)

Rolf Wiehagen
9000 Die Schwalbe 155/1995
h#7 0.1.1... (2+9)
C+ S71. - T:b5 2.c2 T:c5 3.c1T T:d5 4.Tc7 T:e5 5.Tg7 T:f5 6.Se5 Tg5 7.Sg6 Th5#
7(5)
Úloha je bez bílého krále. (without white king)


Norbert Geissler
Die Schwalbe 1995
h#7 0.1.1... (2+14)
C+ S81. - T:f2 2.Lg2 T:f3 3.Th1 T:f4 4.Th7 T:f5 5.Se3 T:f6 6.Sf5 Tf7 7.Sg7 Tf8#
7(5)
Téma je sice zpracované v maximálním možném počtu na šachovnici 8x8, ale značně jej degraduje velké množství braní. E139 Annexe Album FIDE 1995-97


Vaclav Kotesovec
H3204 The Problemist 9/2008
h#6 (2+15)
C+ N9

1.Kb4 T:b2+ 2.Ka4 T:c2 3.Tb1 T:d2 4.Tb4 Tc2! 5.Sb3 Tb2! 6.c2 Ta2#
6(3) switchback

Téma v obou směrech, návrat. Pozice obsahuje proměněné kameny (4 střelce, 4 dámy), je však ortodoxní a legální.

Nejrychlejší na testování této úlohy byl program WinChloe v DOSovém intelligent modu, přezkoušení trvalo něco přes hodinu.

(added 19.3.2009)


Bílý střelec (white bishop)


V. Korolkov + L. Loshinsky
Bulgarian tourney 1971
h#4 (5+12)
C+ S91.Kd2 Lb6 2.d3 Lc5 3.Sb6 Ld4 4.Tc2 Le3#
4(0)


L. Loshinsky + V. Korolkov
1.Pr. Problem 1973-75
h#5 (2+14)
C+ S101.a5 Lg4 2.Ka6 L:f5 3.Ld5 Le6 4.Sf5 Ld7 5.Lf7 Lc8#
5(1)
Tato úloha byla často reprodukována. Např. v knize Hilmar Ebert, Hans-Peter Reich, Jörg Kuhlmann: "Minimalkunst im Schach" (2006) pod č.581. Všichni 3 autoři ji shodně považují za nejlepší skladbu v celé této knize.
617 Album FIDE 1971-73


Marko Ylijoki
5.Pr. The Problemist 2003
h#7 0.1.1... (2+10)
C+ S111. - Lb3 2.Dd1 L:c4+ 3.Kc2 L:d5 4.Lg8 L:e6 5.Td5 Lf7 6.Td2 La2 7.Lb3 Lb1#
5(3)


Reinhard Fiebig + Silvio Baier
12877 Die Schwalbe 219/2006v
h#7 0.1.1... (2+9)
C+ N11. - Lg7+ 2.Ke7 L:f6+ 3.Kd6 L:e5+ 4.Kc5 L:d4+ 5.Kb4 L:c3+ 6.Ka3 L:a1 7.Tb4 Lb2#
5(4)
7 tahů střelcem po diagonále, ale tématu vyhovuje jen prvních 5 (tah z c3 na a1 je s krokem 2)

(added 17.7.2007)

N. Geissler + R. Wiehagen
4962 Problemkiste 125/1999
h#6 (2+9)
C+ S121.Kg6 L:b3 2.Kh7 L:c4 3.Lc2 L:d5 4.Lg6 L:e6 5.Th5 L:f7 6.Th6 Lg8#
6(5)


Boris Shorokhov
1752 idee & form 81/2004
h#7 0.1.1... (2+16)
C+ S131. - Lb2 2.De4 Lc1 3.Kf5 Ld2 4.Kf4 Le1 5.Lf5 Lf2 6.Lg4 Lg1 7.f5 Lh2#
7(0) (but not direct line)
Tato úloha je zde jenom na doplnění, protože pohyb bílého střelce není po rovné linii (což je mnohem méně obtížnější zpracovat), přesto zajímavý zigzag.


Christer Jonsson
H382 Problemesis 41/2004
h#6 0.1.1... (2+9)
C+ N21. - Lg6+ 2.Kf8 Lh5 3.Kg8 L:g4 4.Tf8 Lh5 5.Le6 Lg6 6.Lf7 Lh7#
6(1) (but not direct line)
Úplně nevyhovuje původnímu tématu článku (cesta je klikatá), ale vhodně doplňuje celou problematiku.

(added 18.7.2007)

Vaclav Kotesovec
13743 Die Schwalbe 231/2008
h#6 0.1.1... (4+15)
C+ N10

1. - L:d2 2.Ka3 L:e3 3.La2 L:f4 4.e3 L:e3 5.Ta4 Ld2! 6.Thf4 Lc1#
6(4) switchback

Téma v obou směrech, návrat. Pozice obsahuje proměněné kameny (6 střelců, 4 věže), je však ortodoxní a legální.

(added 19.3.2009)

Vaclav Kotesovec
309 Problemaz 4/2008
h=6 0.1.1... (3+12)
C+ N11


1. - L:e6 2.d5 L:d5 3.c4 L:c4 4.d5 L:d5 5.Le6 L:e6 6.Sf7 L:f7=
6(6) switchback

Téma v obou směrech, návrat. Patová výzva umožnila velmi ekonomické zpracování.

(added 19.3.2009)

I když se můj článek věnuje výhradně pomocným matům, na doplnění uvádím jednu zajímavou vícetažku, zpracovávající stejné téma. Nalezneme ji v blogu Juraje Lörince: Julius Buchwald (1934). V mém předchozím značení 5(0). (added 29.9.2008)


Bílá věž + bílý střelec (white rook + bishop)


Hans Peter Rehm
2.-3.Pr. The Problemist 1996
h#3 b) Kc3->c7 (5+10)
C+ S14a) 1.Sc5+ Tg6 2.Td3 Tf6 3.K:d4 Te6#
b) 1.Td7+ Lg7 2.Le7 Lf6 3.Kd6 Le5#
3(0) + 3(0)
Kombinace kroků bílé věže a bílého střelce.
E160 Album FIDE 1995-97


Černý střelec (black bishop)


Oskar Wielgos
658 Die Welt 1961v
h#3 * (7+6)
C+ S151. - c6 2.K:c6 Sc5 3.Kc7 S:a6#
1.Le7 Kg7 2.Ld6+ Kf6 3.L:c5 Sd6#
3(1)


György Bakcsi
Lob Hungarian tourney 1979-80
h#6 (6+12)
C+ S161.f2+ K:e2 2.f1L+ Kf3 3.Le2+ Ke4 4.L:d3+ Kd5 5.L:c4+ Kc6 6.Lb5+ a:b5#
4(2)


Černá věž (black rook)


Jorge Yamanishi
6299 Feenschach 1963
h#4 (3+12)
C+ N41.Tg3+ K:f4 2.Tf3+ Ke4 3.Te3+ Kd4 4.c3 Tb1#
3(0)

(added 10.8.2007)

Václav Kotěšovec
1021 MatPlus 30/2008
hs=6 (10+7)
C+ N8

1.S:d6 T:f6 2.b7 T:d6 3.b6 T:b6 4.b8D+ Td6 5.Df8+ Tf6 6.Dh6+ T:h6=
6(6) switchback
Návrat černé věže a téma tam a zpět s krokem [0,2].
Alybadix řešil tuto úlohu 16 hodin 15 minut.

Comment of editor: "Four white pieces must be eliminated from the diagram position. This is achieved very ingeniously by 6 bR moves of the same length on the 6th line."

(added 10.10.2008)

Exokameny (fairy pieces)


Vaclav Kotesovec
6919 Problemkiste 171/2007
h#3 2.1.1...
Nightrider h8
(3+15)
C+ S171.Se3 Nf7 2.Ge7+ Nd6 3.Ge5 Nb5#
1.Se5 Ng6 2.Gg5 Nf4 3.Ge3 Ne2#
3(0) + 3(0)
V této úloze by mohl být místo tátoše i bílý jezdec, jenže pak by zmizelo téma. Otázka je, zda je tátoš neekonomický ? Myslím, že ne, protože bez něj úloha ztrácí smysl. Podobně by v řadě předchozích skladeb šlo nahradit věž vezírem a střelce fersem - to však nejde jen proto, že to nejsou ortodoxní kameny.

V Problemkiste 173-174 vyvolala tato skladba velkou diskusi: "Der Nachtreiter könnte mit einem einzigen Zug an sein Ziel kommen, aber er muss paradoxerweise in drei Einzelschritten wie ein normaler Springer ziehen" (Horst Bäcker), "Schritt für Schritt pirscht sich der N heran" (Bernd Schwarzkopf), "Schöne Doppelsetzung von Nachtreiters 'Festina lente'" (Hans Gruber), "Mir ist schleierhaft, warum VK hier einen weißen Nachtreiter bemüht hat, ein wSh8 hätte es auch getan" (Wilfried Seehofer), "Der Nachtreiter als Wegbereiter, aber würde da nicht auch ein Grashüpfer auf g7 reichen ?" (Hans Moser), "Wenn der N nur S-Schritte macht, könnte man doch gleich einen Sh8 verwenden; dann wären sogar La1 und Bb2 entbehrlich !" (Klaus Funk), "Das müsste aber VK eigentlich wissen: Nicht zu jedem G gehört zwangsläufig ein N. Ein Sh8 tut es hier auch !!!" (Manfred Nieroba), "Zur Reklamation 'ein wSh8 hätte es auch getan' nun doch ein kleiner Hinweis: bekanntermaßen muss man, wenn man in einem normalen Hilfsspiel einen Langschrittler nur Trippelschritte machen lassen will, doch einige konstruktive Tricks benutzen, was gar nicht so einfach ist. Der Witz der Aufgabe liegt also gerade darin dem Nachtreiter seine Längstschrittigkeit konstruktiv zu beschneiden. Aus dieser Sicht wird die Aufgabe -nehme ich an- bei den Kritikern in anderem Licht erscheinen. Als Vergleich zu diesem 'festina lente' - Thema (wie Hans es treffend titulierte) mit der A und B zwei Beispiele (mit dem weißen Turm als Themafigur) aus dem Artikel von Norbert Geissler: 'In der Kürze liegt die Würze', Die Schwalbe (155) X 1995, S.176ff." (Erich Bartel)

(updated 29.11.2007)

Vaclav Kotesovec
original (7.7.2007)

h=7 maximummer
Pao PAa7/PAh8
Rookhoppers RHb2,d4,e5,f6,g6,h6
(without kings)
(1+9)
C+ S181.Ga8 PAb7 2.RHb8 PAc7 3.Gc8 PAd7 4.RHd8 PAe7 5.RHe8 PAf7 6.RHff8 PAg7 7.RHgg8 PAh7=
7(0)
Celkem 7 kroků bílého paa bez jediného braní.
(Seven steps of white Pao without capture)

Vaclav Kotesovec
original (10.7.2007)

sd==14 8+5 Bishophoppers
(without kings)
(10+5)
C+ S191.Bg2 2.BHh1 3.Bf3 4.BHg2 5.Be4 6.BHdf3 7.Bd5 8.BHc6e4 9.Bc6 10.BHbd5 11.Bb7 12.BHac6 13.Ba8 14.b7= =
7(0)
7 kroků bílého střelce po diagonále bez braní.