Za ing. Vladimírem Kosem

(napsal Jan Kalendovský, 9.7.2007)

Kos Vladimír, Ing., nar. 20.6.1928 v Tišnově, zemřel 2.7.2007 v Brně. Mistr sportu v problémovém šachu 1987, mezinárodní rozhodčí FIDE (1991). Složil asi 300 skladeb, převážně českých trojtažek. Prvotinu uveřejnil 30. listopadu 1943 v Kuželkově šachové hlídce časopisu „Zteč“. Rozhodoval 8 mezinárodních skladatelských soutěží, v letech 1983-1992 byl členem federální sekce problémového šachu, od roku 1993 byl členem výboru Sdružení problemistů České republiky. Řídil 1991-1994 úlohovou část Moravskoslezského šachu, 1994-1996 byl v redakci Šachového umění. Napsal řadu odborných článků (Šachová skladba, Šachové umění) a je autorem několika problémových publikací, vydávaných v nakladatelství SNZZ v Brně: Vybrané skladby (1991), Česká škola úlohová (1993), Pěšec v české škole úlohové (1993), Šachové studie Fr. Dedrle (1994, společně s J. Kalendovským), Vazba v české škole úlohové (1995), Studie L. Prokeše (1996), Oběti dam v české škole úlohové (1997), Josef Hašek – 215 šachových studií (1998), Almanach Moravskoslezských problémistů (1999, společně se Zdeňkem Libišem) aj. Byl členem šachového klubu Lokomotiva Brno, výborně ovládal i praktickou hru a v 80. a 90. letech úspěšně hrával za podnik Geodézie v odborářských šachových soutěžích. Pěknou Kosovu studii uveřejnil východoněmecký časopis "Schach":Vladimír Kos
Schach 1973
bílý vyhraje (4+4)

Samozřejmě nechcete zůstat s falešným střelcem. Ale přesto je těžké, vyhnout se falešnému střelci (volně dle Goetheho): 1.Se4+! (Ne 1.Sxf2? Kxf2 2.Kb3 Ke3 3.Kc4 b6 4.a6 Kf4 5.Sh3 Ke5 a černý král dojde na c7 a bílý nevyhraje. Proto si musí bílý nechat černopolného střelce, i když ten neovládá pole proměny a8!) 1...Kxe4 2.Sxf2 Kd5 (2...a6 3.Sb6+-; 2...b6 3.a6! (3.Sxb6? Kd5!=) a vyhraje) 3.Kb3 Kc6 4.Kb4 (4.Kc4? Kc7 5.Sxa7 b5+!=) 4...Kc7 5.Sxa7 b6 6.a6! a bílý je u cíle. Svůdné, ale především poučné. Schach 1973, No.1) 1–0