Imitátor a programy

Imitator and solving programs

Vaclav Kotesovec, 14.8.2003

Summary: This problem with imitator is correct and have only one solution. But some programs have problems with promotion to imitator.

Testoval jsem tuto úlohu s imitátorem a zjistil jsem, že ne každý program ji řeší správně. Úloha je korektní a má 1 řešení, což správně zjistí pouze Popeye a WinChloe. Alybadix i VKSach najdou shodně 5 řešení. Problém je v tom, že některá z těchto řešení nejsou možná, protože černý může zabránit matu proměnou na imitátora.
V řadě časopisů se roky vede spor, zda je imitátor kámen nebo podmínka. Názory na to se různí, pokud však připustíme i proměnu na imitátora, lze jej považovat spíše za kámen. Jak je vidět z následující tabulky, i řešící programy jej mají implementovány různě, samotný tento fakt však nemá na správnost řešení vliv.

Programnumber of solutionspiece / condition
WinChloe 1.511piece
Popeye 3.771condition
Alybadix 20035piece
VKSach 8.75condition


WinChloePopeye

Anfangproblem
Protokoll imitprom.lst
Autor David Bevan
Quelle F2224 The Problemist 6/2003
Forderung h#2
Steine Weiss Kc1 Bd7 Bg6 Bh7
Steine Schwarz Kf8 Bb5 Bc2 Be2 Bh2
Bedingung Imitator f4
EndeProblem

Popeye WINDOWS98-32Bit-Version 3.77 (100960 KB)

       David Bevan
   F2224 The Problemist 6/2003

+---a---b---c---d---e---f---g---h---+
|                  |
8  .  .  .  .  . -K  .  .  8
|                  |
7  .  .  .  B  .  .  .  B  7
|                  |
6  .  .  .  .  .  .  B  .  6
|                  |
5  . -B  .  .  .  .  .  .  5
|                  |
4  .  .  .  .  .  I  .  .  4
|                  |
3  .  .  .  .  .  .  .  .  3
|                  |
2  .  . -B  . -B  .  . -B  2
|                  |
1  .  .  K  .  .  .  .  .  1
|                  |
+---a---b---c---d---e---f---g---h---+
 h#2             4 + 5
       Imitator f4

 1.e2-e1=S[If3] d7-d8=L[If4]  2.h2-h1=T[If3] h7-h8=D[If4] # 

Loesung beendet. Zeit = 0.380 s

Alybadix

problem:   001
notation:   PJSVDKCT
special:   tree
stipulation: H#2
title1:    David Bevan
title1:    F2224 The Problemist 6/2003
white:    KC1 PD7 PG6 PH7
black:    KF8 PB5 PC2 PE2 PH2 imitator F4
endproblem:


Notation:  PJSVDKGN

Problem:  IMIT001.sol
Title1:   David Bevan 
Title1:   F2224 The Problemist 6/2003 
Title2:   

White:   Kc1 Pd7g6h7
Black:   Kf8 Pb5c2e2h2
Neutral:  Imitator f4
Cond.:   h#2 (4+5+1)

Special:  tree 

Solution of problem:   IMIT001  sol.: 5; var.: 5; test time: 0:0:0,11  

1.e2-e1J    d7-d8S    2.h2-h1V    h7-h8D#
1.h2-h1J    d7-d8D+   2.Jh1-g3    h7-h8D#
1.b5-b4    d7-d8S    2.b4-b3     h7-h8D#
1.Kf8-e7    d7-d8S+   2.Ke7-f8    h7-h8D#
1.Kf8-g7    d7-d8S    2.Kg7-f8    h7-h8D#

VKSach

 8 8 0
H#2/@(IF4)'David Bevan,F2224 The Problemist 6/2003,Imitator f4
KC1PD7PG6PH7
KF8PB5PC2PE2PH2
-------*
1.Kf8-g7 Pd7-d8S 2.Kg7-f8 Ph7-h8D #
1.Kf8-e7 Pd7-d8S 2.Ke7-f8 Ph7-h8D #
1.Pb5-b4 Pd7-d8S 2.Pb4-b3 Ph7-h8D #
1.Pe2-e1J Pd7-d8S 2.Ph2-h1V Ph7-h8D #
1.Ph2-h1J Pd7-d8D 2.Jh1-g3 Ph7-h8D #
Pocet reseni:00005
  0:00