Testování dlouhých samomatů z knihy Valerije Surkova

(Václav Kotěšovec, 26.10.2009)

Testing of long selfmates from the book by Valery Surkov

(Vaclav Kotesovec, 26.10.2009)

Valerij Surkov mi poslal elektronickou knihu Vse moi shakhmatnye zadachi (2009), která obsahuje jeho kompletní šachovou tvorbu. V této nové knize má označeno celkem 90 vícetahových samomatů jako "C-", což zde znamená, že nebyly testované počítačem. Jeho dlouhé samomaty s málo kameny jsou ideálním testovacím materiálem pro novou verzi 3.1 programu GUSTAV, jehož autorem je Olaf Jenkner. Právě na tento typ skladeb je GUSTAV vůbec nejsilnější. Řadu skladeb Valerije Surkova jsem však testoval již dříve (programem ALYBADIX) a výsledky jsem zaznamenal do databáze WinChloe (u těchto úloh nemám zaznamenaný spotřebovaný čas, údaje o něm proto chybí). V následující tabulce jsou všechny výsledky pohromadě. Z 90 netestovaných samomatů bylo testovatelných (v čase do 10 hodin) celkem 58 úloh, z toho bylo 46 korektních (C+) a 12 nekorektních. Řada dalších samomatů z této knihy by ještě byla testovatelná, ale přezkoušení by si vyžádalo desítky až stovky hodin.

Valery Surkov sent me electronic book Vse moi shakhmatnye zadachi (2009), which contains all his published chess problems. In this book is marked total 90 long selfmates as "C-", what means, that these problems was not tested by computer. For testing of such problems (orthodox with no much pieces) is best new program GUSTAV by Olaf Jenkner. Many selfmates I already tested earlier with ALYBADIX (in this case "elapsed time" missing in table). From 90 selfmates was (in time limit 10 hours) 58 testable, I found 12 cooks and 46 problems is correct (C+). All results are in the following table.


číslo úlohyvýzvavýsledek testováníspotřebovaný čas
problem numberstipulationresult of testingelapsed time
VS 14s#14  
VS 22s#13  
VS 47s#16  
VS 48s#10C+2h 5m
VS 62s#10C+40m
VS 90s#15  
VS 108s#12  
VS 117s#9cook 
VS 140s#10C+20m
VS 159s#13C+ 
VS 227s#10dual21m
VS 230s#9cook 
VS 233s#11cook 
VS 282s#13  
VS 299s#10C+ 
VS 300s#22  
VS 309s#12C+3h 20m
VS 315s#9C+ 
VS 316s#11C+1h 43m
VS 317s#12C+ 
VS 322s#11C+a) 33m, b) 49m
VS 358s#14  
VS 366s#9C+ 
VS 367s#9C+ 
VS 368s#13C+8h 39m
VS 407s#12C+1h 48m
VS 411s#12  
VS 412s#15  
VS 422s#9C+ 
VS 446s#15  
VS 449s#12C+1h 14m
VS 452s#12  
VS 463s#10cook 
VS 469s#10  
VS 498s#11C+26m
VS 502s#9C+17m
VS 503s#14  
VS 635s#10C+35m
VS 636s#11C+1h 44m
VS 638s#13C+3h 49m
VS 641s#15cook 
VS 644s#16  
VS 646s#11C+55m
VS 671s#9dual 
VS 675s#11C+5h 10m
VS 690s#11  
VS 695s#13  
VS 698s#11cook 
VS 707s#9C+ 
VS 708s#18dual 
VS 712s#17  
VS 716s#10C+1h 52m
VS 726s#9C+ 
VS 727s#10C+44m
VS 728s#11C+1h 10m
VS 729s#12C+4h 10m
VS 731s#17  
VS 749s#17  
VS 791s#10C+13m
VS 792s#12  
VS 793s#14  
VS 802s#15  
VS 809s#11C+10h 33m
VS 818s#14C+ 
VS 819s#18  
VS 820s#21  
VS 821s#16  
VS 822s#12C+1h 26m
VS 823s#9C+ 
VS 829s#11C+ 
VS 831s#14  
VS 835s#11C+13m
VS 860s#8C+4m
VS 861s#11C+ 
VS 879s#10C+ 
VS 884s#9C+ 
VS 890s#11C+7h 34m
VS 918s#11C+6h 34m
VS 919s#11C+6h 57m
VS 920s#8C+ 
VS 929s#12  
VS 940s#10C+6h 38m
VS 942s#14  
VS 959s#13cook 
VS 969s#11C+29m
VS 970s#16  
VS 982s#14cook 
VS 985s#17  
VS 986s#9cook 
VS 987s#10C+16m

Označení "C-" pravděpodobně chybí u úloh: 369 a 730 (problems 369 and 730 are probably not full testable too, but sign "C-" in book missing)

Většinu vedlejších řešení a duálů jsem objevil programem GUSTAV. Řešení jsou v notaci FIDE (král=K, dáma=D, věž=T, střelec=L, jezdec=S, pěšec=P).
Majority of following cooks I found with help of new program GUSTAV, some cooks I found earlier with help of ALYBADIX. Solutions are in FIDE notation.

 • VS117 cook: 1.b5+ Ka5 2.Db2 Ld1 3.Da3+ La4 4.b6+ Ka6 5.Lb8 K:b6 6.Dc5+ Ka6 7.Dc6+ L:c6#, 2. - L:b5 3.Db3 Ka6 4.Da3+ La4 5.Lb8 Kb6 6.Dc5+ Ka6 7.Dc6+ L:c6#

 • VS227 dual: 2.De2+ Kf4 3.Dhh5 Ke4 4.Dg6+ Kd5 5.Db5+ Kd4 6.Dd6+ Ke4 7.Dbd3+ Kf3 8.D6g6 Kf4 9.Dd4+ Kf3 10.Dg1 e2#, 4. - Kd4 5.Dd6+ Ke4 6.Ded3+ Kf3 7.D6g6 Kf4 8.Dd4+ Kf3 9.Dg1 e2#, 4. - Kf4 5.Dc4+ Kf3 6.Dd5+ Kf4 7.Dd4+ Kf3 8.Dg1 e2#

 • VS230 cook: 1.Da2 Kb5 2.Db3+ K:a5 3.Tc5+ Ka6 4.Da4+ Kb6 5.Tb5+ Kc6 6.d8S+ Kd6 7.Df4+ Ke7 8.Df7+ Kd6 9.Dc7+ D:c7#

 • VS233 cook: 1.Td1 b1D 2.Sd5+ Ke4 3.Shf6+ L:f6+ 4.S:f6+ Kf4 5.T:b1 Sg6#

 • VS463 cook: 1.Df6+ De7 2.b8T+ Kd7 3.Se6+ Kd6 4.Df4+ K:e6 5.Te8 D:e8 6.Te5+ Kd6 7.Te7+ Kd5 8.De4+ Kd6 9.Dc6+ D:c6#

 • VS641 cook: 1.Se5 b5 2.L:g4+ Kd8 3.c5 b4 4.Ld7 g4 5.Lf5 g3 6.Lh3 g2 7.L:g2 Kc8 8.Lc6 Kd8 9.Sf7+ Kc8 10.La7 Kc7 11.Dd6+ Kc8 12.Ld7+ L:d7 13.Dc6+ L:c6#, 1. - Kd8 2.L:g4 b5 3.c5 b4 4.Ld7 g4 5.Lf5 g3 6.Lh3 g2 7.L:g2 Kc8 8.Lc6 Kd8 9.Sf7+ Kc8 10.La7 Kc7 11.Dd6+ Kc8 12.Ld7+ L:d7 13.Dc6+ L:c6#

 • VS671 marked as C+, but dual: 1. - c6 2.Kb1 Kc3 3.Ta4 Kb3 4.Dd1+ Kc3 5.Dd4+ Kb3 6.Le1 c5 7.Da1 c4 8.Ld2 c3 9.Lc1 c2#, 3. - c5 4.De1+ Kb3 5.Dd1+ Kc3 6.Le3 c4 7.Dd4+ Kb3 8.Da1 c3 9.Lc1 c2#

 • VS698 cooks: 1.Sf6 Ke3 2.Dd4+ Kf3 3.Dd3+ Te3 4.Dd1+ Te2 5.Lb1 Ke3 6.Lf4+ Kf3 7.Dd3+ Te3 8.Lc2 T:d3 9.Ld1+ T:d1#, 1.Le6 Ke4 2.Dd4+ Kf3 3.Dd5+ Te4 4.Dd1+ Te2 5.Sf6 Ke3 6.Lf4+ Kf3 7.Dd3+ Te3 8.Lb3 T:d3 9.Ld1+ T:d1#, 1.Ld7 Ke4 2.Dd4+ Kf3 3.Dd5+ Te4 4.Dd1+ Te2 5.Sf6 Ke3 6.Lf4+ Kf3 7.Dd3+ Te3 8.La4 T:d3 9.Ld1+ T:d1#

 • VS708 duals: 1.Dd3+ Kd1 2.Lc3+ Kc1 3.De3+ Kc2 4.Td2+ Kc1 5.Td3+,Te2+,Tf2+,Tg2+,Th2+

 • VS959 cook: 1.Db4 Ke8 2.Da4+ Sc6 3.Db5 Kf8 4.c8D+ Sd8 5.Td7 Ke8 6.Db8 Kf8 7.Dd6+ Ke8 8.Th7+ Sc6 9.Dd7+ Kf8 10.De7+ S:e7 11.Sg6+ S:g6#

 • VS982 cook: 1.Td5 Ka2 2.Da5+ Kb3 3.Db6 Kc4 4.Db5+ Kb3 5.Tc5 Ka2 6.Da5+ Kb3 7.Db6 Ka2 8.Ta5+ Kb3 9.Db7 Kc4 10.De4+ Kb3 11.Dd3+ S:d3#

 • VS986 cook: 1.Kf8 Kd6 2.Lc5+ Ke6 3.Lb6 Kd6 4.Dc5+ Ke6 5.Dc6+ Td6 6.Sc5+ Kf6 7.Df3+ Kg6 8.Dg4+ Kf6 9.Ld8+ T:d8#, 3. - Kf6 4.Dc6+ Td6 5.Df3+ Ke6 6.Dg4+ Kf6 7.Ld8+ T:d8#, 5. - Kg6 6.Dg4+ Kf6 7.Ld8+ T:d8#. Je zajímavé, že toto vedlejší řešení končí matovým obrazcem, který je echový s autorským řešením! Interesting is that second solution (cook) has no duals and mating position is (in realtion to intention) echo [0,1]!


  Příklady testovaných úloh:
  Examples of tested problems:


  VS 316, C+, 1 hour 43 minutes


  VS 636, C+, 1 hour 44 minutes


  VS 728, C+, 1 hour 10 minutes


  VS 729, C+, 4 hours 10 minutes


  VS 822, C+, 1 hour 26 minutes


  VS 809, C+, 10 hours 33 minutes


  VS 890, C+, 7 hours 34 minutes


  VS 918, C+, 6 hours 34 minutes


  VS 919, C+, 6 hours 57 minutes


  VS 940, C+, 6 hours 38 minutes


  VS 407, C+, 1 hour 48 minutes. Tuto úlohu (z roku 1997) jsem testoval v roce 2005 programem ALYBADIX 253 hodin na starém počítači 600 MHz, což odpovídá asi 70 hodinám na novějších počítačích. GUSTAV je tedy na tuto skladbu asi 35x rychlejší. I tested this problem earlier with ALYBADIX on old hardware 253 hours (this correspond ~70 hours on new hardware). GUSTAV is 35 times faster.