Dr. Emil Palkoska

(* 11.5.1871 - † 14.5.1955)

patří k velikánům českého úlohářství.Palkoskova fakulta

Na této fotografii je tzv. "Palkoskova fakulta", což byla skupina problemistů, která kromě jiného nahrazovala dnešní počítače a kontrolovala korektnost úloh.


zleva: Ladislav Prokeš, Rudolf Bílek, Jan Hamr, Vladimír Tolman (ten maličký), Emil Palkoska, Josef Maršálek (druhý žák), František Jelínek, Jiří Stehlík.

Jan Kalendovský našel původní článek Dr.Palkosky v jeho šachové hlídce v Lidové demokracii 3.7.1949, kde byla tato fotografie (mírně oříznutá) reprodukována:

Úlohářská "fakulta"

V Šachovém spolku Smíchov, Nár. dům, scházejí se již přes 20 let každé pondělí odpoledne úloháři, aby pobesedovali o úlohových novinkách. Zemřelý člen spolku Sokol pojmenoval tyto schůzky humorně "fakultou" a Dr. Palkosku jejím děkanem. - Účastníky "fakulty" bývali Plesnivý (+), Votruba (+) a Svoboda (+), chodívají sem min. r. Hamr, Dr. Palkoska, prof. Prokeš, insp. Bílek, arch. Mařík, Kuželka, Pachman, Kijonka, Soukup-Bardon, Dr. Machek, Ing. Pavlousek, F. Tesák, B. Mařík a Říha a chodívali do ní i Wenda (nyní mimo Prahu), Cofman (nyní v SSSR), Dr. Fritz, Ing. Hladík, Ing. Mikan a j. - Nynější "fakulta", jejíž obrázek přinášíme, má svou zvláštnost: Vedle starších (od leva Prokeš, Bílek, Hamr) jsou s obou stran Dr Palkosky naši nejmladší úloháři Tolman (po pravici) a Maršálek (po levici). - "Fakulta" mívá často i hosty, zejména mistry Durase, Richtera a Vaštu, úloháře Šulce, G. Martina, Jelínka (na obrázku vedle Maršálka) a j.


Knihy

Emil Palkoska byl autorem několika knih, některé můžete najít v sekci e-books nebo zde:
palkoska_dame_1911.pdf (12,3 MB) - Emil Palkoska, A.C.White: "Schachprobleme Weiss:Dame und ein Läufer" (1911). 192 stránková kniha v němčině. Výběr dvoj- až čtyřtažek s bílým materiálem uvedeným v názvu. Úlohy jsou systematicky rozděleny podle matových obrazců.
palkoska_idea_a_ekonomie_1928.pdf (17,8 MB) - Emil Palkoska: Idea a ekonomie v šachové úloze (1928). Jedna ze stěžejních knih o problémovém šachu. Má 139 stran a je psaná česky, anglicky a německy.
palkoska_idea_a_ekonomie2_1947.pdf (26,0 MB) - Emil Palkoska: Idea a ekonomie v šachové úloze (I+II, 1947), 234 stran. Kniha obsahuje přes 600 úloh Dr.Emila Palkosky a přes 150 komentovaných úloh jiných autorů.


13.5.1928 vyšla v Národních listech (v rubrice F. J. Prokopa "Šachový feuilleton") recenze knihy "Idea a ekonomie v šachové úloze", která je oživena touto karikaturou Emila Palkosky.


Úlohové rubriky

narodni_politika_1907.djvu (5,9 MB) - Legendární Palkoskova rubrika "ŠACHY" v "Národní politice" byla jednou z nejkvalitnějších českých šachových hlídek všech dob. Uveřejňovala originály a reprodukce úloh na diagramech a rozsáhlé šachové zpravodajství. Vycházela pravidelně každou neděli a Emil Palkoska ji řídil nepřetržitě od 7.7.1907 do zániku listu v květnu 1945. Palkoskovy zasvěcené komentáře pomáhaly čtenářům proniknout do tajů šachové skladby a současně i určovaly směr českého úlohářství v té době. Sympatické bylo i to, že si dovolila překročit v té době prosazovaný monopol české školy úlohové a věnovala se i jiným směrům.
Další ročníky 1908-1940 (updated 11.7.2011) naleznete na mojí stránce v sekci e-books.

Od 1.9.1946 pak Emil Palkoska řídil úlohovou rubriku v Lidové Demokracii, až do své smrti v roce 1955 (5.6.1955 zde vyšel jeho nekrolog a hlídku převzal Břetislav Soukup-Bardon).


Některé Palkoskovy články

Thema dvou ohnisek - Časopis českých šachistů 11/1910 (str. 214 v PDF). Další najdeme ještě v čísle 8/1910 (na str. 152 v PDF)
Římská idea - Časopis českých šachistů 2/1911 (článek převzatý z Národní Politiky), pokračuje v čísle 3/1911. V čísle 7-8/1911 je pak reprodukován Palkoskův článek (z Národní Politiky) "Bristolská úloha a její vliv na pozdější produkci".
Konstrukční koutek - Časopis československých šachistů 1921. Na str.19 byl přetisknut článek Emila Palkosky "Konstrukční koutek" z Národní politiky 25.12.1920.
Motiv: Bílý na tahu se záměnou matů - Československý šach 4-5/1935, článek předbíhající dobu.


Články o Emilu Palkoskovi

British Chess Magazine 1909, celý článek je zde: BCM 1909 (107 MB), na str. 45-48
Revista de Sah (1928) - v čísle 6/1928 (str.40 v PDF) najdeme méně známou fotografii Emila Palkosky
Šach 1941 - článek k 70-tinám E. Palkosky v čísle 5/1941 napsal Otakar Votruba.
Československý šach 1951 - v čísle 5/1951 najdeme článek Františka Hladíka k 80-tinám Emila Palkosky.
Československý šach 1955 - Nekrolog Dr. Emila Palkosky najdeme v Československém šachu 1955 na str.110-111 (na tehdejší dobu je psaný objektivně bez politického nádechu, podle iniciálů "am" usuzuji, že jej psal Artur Mandler)
Schach 1955 - nekrolog na str.220 (str.40 v PDF) v rubrice "Probleme und Studien"
Viz též článek Josefa Maršálka Vzpomínka na Emila Palkosku v Šachovém umění 8/2002.


dcera Albína Palkosková-Wiesenbergová

  Emil Palkoska
s dcerou Albínou

Poděbrady, 1942

O nelehkém životě Emila Palkosky pojednává uměleckým jazykem psaná kniha jeho dcery:
wiesenbergerova_vestinusachovnice.pdf (3,8 MB) - A. Wiesenbergerová-Palkosková: "Ve stínu šachovnice" (1996)
Porovnáte-li datum publikování fotografie (3.7.1949), tak 3 měsíce poté (5.10.1949) byla dcera Emila Palkosky zatčena a až do Palkoskovy smrti (14.5.1955) vězněna v komunistických žálářích. V roce 2008 by se dožila 100 let (* 27.6.1908 - † 27.12.2002)

O životě Albíny Palkoskové-Wiesenbergové byly natočeny tyto dokumentární filmy:
Sladké století (Helena Třeštíková, 1998)
Ztráta paměti 2 (Milan Maryška, 2000)
Ztracená duše národa (díl 5/7, 2001)Různé fotografie

Emil Palkoska
(v mladších letech)
vizitkaparte

Emil Palkoska a Alča Palkosková jsou pohřbeni v Praze na Vinohradském hřbitově
(hrob PA S-52 ve středním pruhu tzv. popelnicové aleje, v úseku mezi odděleními 36 a 39).
Hrob je možné najít i na serveru Find a Grave.


JUDr.Emil Palkoska
... skladatel šachových úloh
Alča WiesenbergerováVáclav Kotěšovec
u Palkoskova hrobu
25.3.2007


Lidová demokracie (27.6.1948)
Tuto rubriku, kterou řídil Emil Palkoska jsem našel mezi starými výstřižky. (added 22.5.2007)Různé průkazy (zapůjčil Michal Dragoun):


Průkaz Sdružení šachových skladatelů a řešitelů (podepsáni M. Havel a M. Soukup)

Průkaz Ústřední jednoty československých šachistů z roku 1952.

Průkazka dopisovatele Lidové Demokracie z roku 1949 s Palkoskovou fotografií a adresou.
V tomto domě Emil Palkoska bydlel: Praha III., Plaská 14 (added 28.11.2010)


Stránku sestavil Václav Kotěšovec za pomoci Jana Kalendovského.
created 23.1.2007, last update 29.11.2010home page